• 16 Türk Devleti bayrağı

  Ürün Dosyası

  1. Hun Devleti: Büyük Hun Devleti Orta Asya\'da kurulan ilk Türk devletidir. MÖ 220\'den MS 216\'ya kadar hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Teoman\'dır. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi\'nden Hazar Denizi\'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır. 

  2. BatI Hun İmparatorluğu:
  MÖ 53\'de, Büyük Hun İmparatorluğu\'nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan\'da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.

  3. Avrupa Hunları (Batı Hunları):
  Avrupa Hunları MS 434\'de Atilla\'nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler. Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur.

  16 Türk devletinin bayrakları soldan sağa, Hun Devleti, Göktürk Devleti, Karahanlılar, Altınordu Hanlığı, Batı Hun İmparatorluğu, Avar Devleti, Gazneniler, Timurlar Devleti, Avrupa Hunları, Hazar Devleti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Babûr Devleti, Akhunlar, Uygur Hakanlığı, Hârizmşahlar, Osmanlı İmparatorluğu.

  4. Akhunlar:
  5. yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır. Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya\'da büyük bir güç olmuştur.

  5. Göktürk Devleti:
  Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya\'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin\'e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. 

  6. Uygur Hakanlığı:
  Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü\'nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.

  7. Avar Devleti:
  Macaristan\'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul\'u kuşatmışlardır. O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır. İstanbul\'u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur.

  8. Hazar Devleti:
  Kafkaslar\'da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi\'ne de adını vermiştir. 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa\'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır.

  9. Karahanlılar:
  10. yüzyılın ortalarında Orta Asya\'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular.

  Cumhurbaşkanlığı forsu 16 yıldızdan oluşur ve her bir yıldız şanlı Türk tarihinde kurulmuş olan devletleri temsil eder. 

  10. Gazneliler:
  Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan\'ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır.

  11. Büyük Selçuklu İmparatorluğu: 
  Ön Asya\'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya\'nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur.

  12. Hârizmşahlar Devleti: 
  Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü\'nün güneyinde yaşamışlardır. Orta Asya\'da bölgesel hakim güç olmuşlardır.

  13. Timurlar Devleti: 
  1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya\'ya ve Hint Okyanusu\'na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır. 

  14. Bâbur Devleti:
  1494-1858 yılları arasında Hindistan\'da hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde, Asya\'da büyük bir güç oluşturmuştur.

  15. Altınordu Hanlığı:
  1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya\'da hakim güç olmuştur.

Bayrakçı

Bayrakçı kelimesi günümüzde bayrak üreten anlanım da kullanılmtadır. Bayrakçı, Uygun Bayrak da bayrak imalatı yapmakta olup ürün yelpazesi ile sektöre hizmet sunmaktadır. Bayrakçı, Bayrakçılar, İstanbul Bayrakçıları, Bayrak Yapanlar vb. alanlarda en uygun ekonomik fiyatlar ve birinci sınıf kalite ile hizmetinizdeyiz.rnrnBayrak, Bir vatanı vatan yapan en büyük unsurdur. rnrnBayrak devletlerin, milletlerin ulusların halkının sembolü olarak tarif eden değerdir. Birlik ve beraberliğini temsil eden her zaman önemli kutsal manalar ve değerler taşımıştır. Hiç bir bayrağın şekil ve renkleri rastgele meydana gelmemiştir. Türk bayrağı ülke ve milletimizin varlığı ve bağımsızlığını temsil eder. Türk bayrağının üzerindeki al renk şehitlerimizin kanını üzerinde ki Hilal ve Yıldız ise bir efsaneye göre cephede şehit olan askerlerin kanının biriktimi üzerine gökyüzünde ki Hilal ve yıldızın yansımasından Türk bayrağının oluştuğu yönündedir. Mithat Cemal Kuntay " Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizesinde ki bu satırlar Türk bayrağının tarihine hitaben yazılmıştır. Türk bayrağı tarihinde bir çok zafere tanıklık etmiş ve bir çok zaferde ellerde taşınmış kutsal değerdir. Bayrak üzerine günümüze kadar süregelen bir çok şiir, bir çok anı yazılmıştır. Tarih boyunca bayrak uğruna savaşıldı binlerce şehit verilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un "Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" dizesinde ki bu satırlar en güzel anlatımlı türk bayrağı örneğidir..
rn
rn